INFORMACE

NIGHT ADVENTURE  ORIENTEERING 

Lokality: PRAHA

Seriál veřejně přístupných nočních (za tmy) závodů (tréninků) běhu s mapou, které všem umožní zaběhat si s mapou.

Jednotlivé závody (tréninky) se konají v termínech  a místech uvedených v Termínovce

Shromaždiště obvykle nebývá vůbec kryté a za odložené věci si ručí každý účastník sám.

Jedná se o závody (tréninky) kdy se na kontrolách označuje průchod elektronickým čipem SI (Sportident). Kontroly nejsou nastaveny na bezkontaktní ražení Beacon.

(Když kdokoli zjistí, že v terénu chybí kontrola, nahlásí se to pořadateli.)


V cíli pořadatel změří čas těm závodníkům, kteří o to projeví zájem před startem, a zároveň kteří stihnou limit. Ostatní mohou svůj čas přadateli dodatečně nahlásit. 

Termíny a informace o jednotlivých závodech postupně přibývají do termínovky

Přihlašuje se  přes přihlašovací formulář NIGHT ADVENTURE ORIENTEERING.

Platba startovného probíhá v místě konání závodu (tréninku).


Tyto závody (tréninky) nebývají tak mapově náročné, jako při klasických nočních závodech. Každý má možnost si vybrat způsob absolvování tratě podle svého uvážení a schopností. 

Závody mohou mít formu scorelaufu, nebo pevné pořadí kontrol, nebo linie, nebo labyrintu. Typ a forma závodu je vždy uveden v termínovce u konkrétního závodu.

Závodů (tréninků) se mohou účastnit začátečníci i pokročilí.

Sportu zdar, a hurá za nočním dobrodružstvím .

night.mybefit.cz