FAQ

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Pro závod typu tzv. Scorelauf kdy má každá kontrola (stanoviště) určitou bodvou hodnotu se vítězem v závodě se stává ten, kdo nasbírá nejvíce bodů v určeném časovém limitu. Při překročení daného časového limitu se závodníkovi odečítají body za každou započatou minutu přes limit. V závodě tak rozhoduje taktika. Co závodník stihne oběhnout (obejít) v závodě je pouze na něm.  Závodník si sám může určit, na které kontroly (stanoviště) se vydá.  Při závodě tak mohou závodníci absolvota svoji vlastní trať podle svých vlastních schopností a naplánovanému absolvování vlastního postupu. Vzdálenost tak může být krátká i delší. (Zpravidla to při limitu kolem 45 min vychází, že závodník zvládne-li limit všechno kontrolní stanoviště v limitu, může absolvovat trať cca 6-8 km. Záleží na terénu a taktice).

Při jiných typech závodu (uliční Labyrinty, Linie - segmenty) bývají celkové délky obdobné jaku u scorelaufu. Při těchto závodech jsou tratě sestaveny tak, že si každý závodník může určit kolik tratí si pokaždé v závodě odběhne, nebo obejde. Takže celková délka závodu pro jednoho závodníka může být např. 3 km, protože absolvuje jednu kratří trať a víc nemusí, a pro jiného závodníka, který proběhne všechny připravené tratě v závodě, může být délka celkově absolvovaných tratí v závodě např. 8-9 km a třeba i více. Vše záleží vždy na konkrétním závodníkovi.


Ano při závodu typu scorelauf si tempo v závodě volí každý závodník sám podle svých schopností a taktiky v závodě. Při chůzi se dá předpokládat, že závodník bude absolvot trať v liminu s menším počtem kontrol (stanovišť).

Při jiných typech závodu (uliční Labyrinty, Linie - segmenty) bývá start na tratě umožněn závodníkům např. v hodinovém časovém okně, kdy mohou závodníci absolvovat jednu nebo více tratí. Každou trať si závodník může projít, nebo proběhnout, tempo si určuje sám.


Na tyty závody není potřeba nic speciálního s sebou. Stačí čelovka nebo baterka do ruky, abys viděl lépe do mapy (Plánu tratě), a našel sis svoji vlastní cestu k jednotlivým kontrolním bodům. (Čelovka má tu výhodu, že máš volné obě ruce.)

Závody nejsou extrémně dlouhé, a není potřeba si sebou na trať brát vlasní občerstvení či nápoje. ( Záleží na každém jednotlivci, co si s sebou ještě chce vzít, aby se cítil komfortně).


Ano je možné se přihlásit na místě startu, ale je to s rizikem, že na takového závodníka už nemusí zbýt mapa se zakreslenou tratí a kontrolami, i když jich bude několik pro jistotu vytištěno navíc. Proto je leší využít on-line přihlášku před závodem, a přihlásit se včas přes přihlašovací formulář NIGHT ADVENTURE ORIENTEERING nebo dle podmínek uvedených v pokynech k jednotlivým závodům.


Ano čip je možné na pro závod zapůjčit. Zapůjčení je nutné zmínit v přihlášce. Na místě bude k dispozici omezený počet čipů i pro závodníky, kteří by svůj čip zapoměli doma, nebo jim přestal fungovat. (Na některých závodech může být zapůjčení čipu zpoplatněnno, což by bylo uvedeno v pokynech k jednotlivému závodu.)


Na závod stačí přijít těsně před uveřejněným startem. Závodníci musí ale pamatovat na to, že by se před startem měli na pro závodu zaprezentovat u pořadatele, a že před závodem může pořadatel sdělit hromadně všem závodníkům upřesňující informace k závodu. ( Těsně před startem a při vlastním startu závodu, nemusí mít pořadatel už mnoho času na další upřesňující informace pro každého jednoho zvodníka zvlášť. Ale bude se sbnažit všem vyhovět v rámci možností. )

Proto doporučujeme dorazit na start v rozumném časovém předstihu. 


Ano, u závodu typuScorelauf ale pouze do cca 15 minut po hromadném startu. Startuje se přes startovní elektronickou krabičku, a tak i v tomto případě bude mít závodník k dispozici celý časový limit pro absolvování svého závodu. Závodník už ale nemusí v takovém případě dostat věškeré informace, které bylayvšem závodníkům sdělny těsně před hromadným startem. Prosím pokuste se proto přijít včas ať o nic důležitého nepřijdete.

Při jiných typech závodu (uliční Labyrinty, Linie - segmenty) je  pro závodníky otevřeno tzv. startovací časové okno např. 1 hodinu od vypsaného startu. Závodníci tak mohou odstartovat na své tratě v závodě v časovém rozmezí tohoto časového okna. Někteří závodníci tak mohou stihnout vystartovat na více tratí v průběhu otevřeného časového okna. Po uzavření startu na konci časového okna již není možno startovat. Prosím pokuste se proto přijít včas ať si závod uřijete co nejvíce.


Trať závodu je vyznačena v mapě pomocí "Linie" (čáry). někdy se taky označuje jako "segment". Takto vyznačenou trasu musí závodník dodržet a dodržet ji po celou dobu závodu a nikde ji nezkracovat. Na trati totiž mohou být umístěny ještě kontroly, na kterých musí závodník zaznamenat průchod (většinou pomocí čipu). Trať Linie není vynačena v terénu.


Trať závodu je na mapě vyznačena s určeným "pevným" pořadám kontrol a závodník musí absolvovat takovou trať právě a pouze v určeném pořadí. Závodník si nemůže sám určit na kterou kontrolu a v jakém pořadí půjde.  Pevné pořadí kontrol se používá v závodu typu uliční Labyrinty.


Pro tyto závody  se využívají většinou jednoduché mapy, které nejsou vodovzdorně upravené. Mapy bývají věšinou černobílé a mohou v nich být dokresleny pouze některé detaily, které by podle pořadatele mohly být pro závodníky důležité. 

Zákres situace na mapě určitě pochopí všichni (Ulice, budovy, chodníky) Mapa pro závod je většinou v měřítku 1:7500 bez vrstevnic popř. jsou podrovnosti o mapě uvedeny v pokynech ke konkrétnímu závodu. Např. pro závody uličních Labyrintů je mapa v měřítku 1:4000.


Ano jsou podrobněji popsány v tzv. PIKTOGRAMECH - POPISECH KONTROL. Aby nemusel  být pro upřesní umístění kontrol využíván psaný text, využívá se sjednocený mezinárodních grafické popisy (PIKTOGRAMY). Toto grafické značky jsou zobrazeny na mapě, nebo jsou k dospozici závodníkům zvlášť a mohou si je před startem od pořadatele odebrat. Odkaz na dokument popisující jednotlivá grafická zobrazemí popisů  (piktogramů), které jsou využívané pro závody s mapou je k dispozici zde. 


(Předem se do závodu přihlaste. Pokud jste to neudělali můžete se, přihlásit i na mistě, pokud má pořadatel připraven dostatečný počet map.)

Ukázka jedné z map použitých pro závody